GKFXPrimeVN

Master Card, CP bluechip nên xuất hiện trong danh mục đầu tư!!

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Lý do tại sao nên mua cổ phiếu Master card ngay bây giờ:
- Cổ phiếu blueclip, tăng trưởng tốt, đều, chia cổ tức đầy đủ dù công ty -0.04% hoạt động k tốt (tăng trưởng 16% trong suốt năm qua)
- Nền kinh tế Mỹ đang tốt, với tỉ lệ thất nghiệp <4% (thấp nhất 10 năm trở lại đây sau khủng hoảng kinh tế 2008) => niềm tin người tiêu dùng vào nền kinh tế cao => sãn sàng chi tiêu
- Số lượng người sử dụng thẻ tín dụng tăng. Năm 2017, tổng dư nợ thẻ tín dụng đạt kỉ lục 1 nghìn tỷ USD.
- Các công ty -0.04% tín dụng đều tăng trưởng tốt
- Chuyên gia nhận định lợi nhuận của Master card tăng trưởng trung bình 20% trong vòng 5 năm tới.
=> Thích hợp giữ dài hạn, giá tăng đều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.