GKFXPrimeVN

Master Card, CP bluechip nên xuất hiện trong danh mục đầu tư!!

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Lý do tại sao nên mua cổ phiếu Master card ngay bây giờ:
- Cổ phiếu blueclip, tăng trưởng tốt, đều, chia cổ tức đầy đủ dù công ty -0.04% hoạt động k tốt (tăng trưởng 16% trong suốt năm qua)
- Nền kinh tế Mỹ đang tốt, với tỉ lệ thất nghiệp <4% (thấp nhất 10 năm trở lại đây sau khủng hoảng kinh tế 2008) => niềm tin người tiêu dùng vào nền kinh tế cao => sãn sàng chi tiêu
- Số lượng người sử dụng thẻ tín dụng tăng. Năm 2017, tổng dư nợ thẻ tín dụng đạt kỉ lục 1 nghìn tỷ USD.
- Các công ty -0.04% tín dụng đều tăng trưởng tốt
- Chuyên gia nhận định lợi nhuận của Master card tăng trưởng trung bình 20% trong vòng 5 năm tới.
=> Thích hợp giữ dài hạn, giá tăng đều.

Bình luận