BINANCE:MANABTC   Decentraland / Bitcoin
VÙNG MUA - STOPLOSS như trong chart
TARGET: tùy lòng tham

Ý tưởng liên quan