Linh_Invest

Marriott: 3 lý do để mua cổ phiếu

NASDAQ:MAR   Marriott International
Marriott International, Inc. điều hành, nhượng quyền thương mại và cấp phép cho khách sạn, khu dân cư và các cơ sở lưu trú khác trên toàn thế giới.

3 lý do để mua cổ phiếu Marriott International:
- Thứ nhất: Doanh thu & lợi nhuận bắt đầu tăng trưởng trở lại kể từ sau đại dịch năm 2020.
- Xếp hạng khả năng sinh lời A+ với biên lợi nhuận gộp 79.95%, biên EBIT 64.86%.
- EPS và PE vượt trội so với các đối thủ Hayatt và Hilton. EPS pha loãng năm 2022 là 7.24$, PE 20.56.

Kế hoạch giao dịch: Mua quanh 168 | Mục tiêu chốt lời 177 | Dừng lỗ ở 152
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.