BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
MATIC/USDT ; D1 phân tích ngắn hạn , ăn theo điểm hồi của Fibonacci + trend line + kháng cự
- Chạm trend line Buy giá khoảng ( entry )1.2 - 1.3
- Căt lỗ 1.18 ( Tp )
- Chốt lãi 1.64 ( Sl )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.