dautukyluat

Tại sao có lời mà không dám chỉ cho người thân trade

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Tại sao mình giao dịch có lời mà không dám chỉ cho người thân trade mà cứ thích chia sẻ ra ngoài. Điều mà các bạn hay thấy các mô giới thường làm. Video này mình mua chia sẻ góc nhìn của mình qua trường hợp thực tế khi giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.