vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU MBB

HOSE:MBB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
- Kế hoạch giao dịch tháng này
Có thể canh MUA quanh mốc 28.500đ - 29.000đ,
Chốt lời 30.000đ - 33.000đ .Chúc Anh/Chị có thêm thông tin để đầu tư hiệu quả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.