NhatHoai

Gom hàng chứng khoán Mỹ - MCD (mcdonald)

Giá lên
NYSE:MCD   McDonald's Corporation
Mua khi giá chạm 186 và đóng cửa trên 184
Dừng lỗ 176
Chốt lời 241