McDonald's Corporation MCD

MCDNYSE
MCD
McDonald's CorporationNYSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Consumer Services
Công nghiệp: Restaurants
McDonald's Corp tham gia vào hoạt động và nhượng quyền của các nhà hàng. Nó hoạt động thông qua các phân khúc sau: Hoa Kỳ; Thị trường Hoạt động Quốc tế và Thị trường được Cấp phép Phát triển Quốc tế và Doanh nghiệp. Phân khúc Hoa Kỳ tập trung hoạt động tại Hoa Kỳ. Phân khúc Thị trường Hoạt động Quốc tế bao gồm hoạt động và nhượng quyền nhà hàng ở Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Nga, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh. . Các sản phẩm của công ty bao gồm Big Mac, Quarter Pounder với Cheese, Filet-O-Fish, một số bánh mì kẹp gà, Chicken McNuggets, bì, McDonald's Fries, salad, bột yến mạch, sữa lắc, món tráng miệng McFlurry, sundaes, nón mềm, bánh nướng, nước giải khát, cà phê, đồ uống McCafe, và đồ uống khác. Công ty được thành lập bởi Raymond Albert Kroc vào ngày 15 tháng 4 năm 1955 và có trụ sở chính tại Oak Brook, IL.