HOAIGOLD

MSFT CỔ PHIẾU CÔNG NGHỆ HỒI PHỤC

Giá lên
NASDAQ:MSFT   Tập đoàn Microsoft
Cổ phiếu công nghệ là một trong 1 những danh mục đầu tư bắt đáy tốt trong thời điểm hiện tại . Sau chuỗi ngày trừng phạt giữa các nước châu Âu giành cho Nga .
Cách cổ phiếu tiềm năng như msft và Apple nvida là các cổ phiếu công nghệ liên quan đến chính trị nhiều, TUY NHIÊN , Em vẫn khuyên là khích mọi người chờ giảm và có tín hiệu mua lên
Hiện tại khung ngày của msft đã phá trend giảm điều chỉnh , anh chị bên em đã mua được vùng giá 295 296$ mục tiêu 313 và 320$ nếu bức phá tốt có thể mua trung hạn lên đỉnh cũ lại ạ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.