Tập đoàn Microsoft MSFT

MSFTNASDAQ
MSFT
Tập đoàn MicrosoftNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Technology Services
Công nghiệp: Packaged Software
Microsoft Corp tham gia vào việc phát triển và hỗ trợ phần mềm, dịch vụ, thiết bị và giải pháp. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc kinh doanh sau: Năng suất và Quy trình kinh doanh; Đám mây thông minh; và thêm Máy tính Cá nhân. Phân khúc Năng suất và Quy trình Kinh doanh bao gồm các sản phẩm và dịch vụ trong danh mục các dịch vụ năng suất, truyền thông và thông tin của công ty bao gồm nhiều loại thiết bị và nền tảng. Phân khúc Đám mây thông minh đề cập đến các sản phẩm phục vụ công cộng, tư nhân và kết hợp và dịch vụ đám mây của công ty có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiện đại. Phân khúc Máy tính Cá nhân Hơn bao gồm các sản phẩm và dịch vụ hướng tới lợi ích của người dùng cuối, nhà phát triển và chuyên gia CNTT trên tất cả các thiết bị. Công ty cũng cung cấp các hệ điều hành; ứng dụng năng suất thiết bị chéo; ứng dụng máy chủ; ứng dụng giải pháp kinh doanh; công cụ quản lý máy tính để bàn và máy chủ; công cụ phát triển phần mềm; trò chơi điện tử; máy tính cá nhân, máy tính bảng; máy chơi game và giải trí; các thiết bị thông minh khác; và các phụ kiện liên quan. Công ty được thành lập bởi Paul Gardner Allen và William Henry Gates III vào năm 1975 và có trụ sở chính tại Redmond, WA.