Cowboyyy

Những cổ phiếu hot tháng 4 này. Gọi tên THẾ GIỚI DI ĐỘNG

HOSE:MWG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
Nhìn vào chart tuần:
Hãy để ý đến 3 chỉ báo MFI , RSI , MACD
Chart Daily:
Cảnh Báo: Tổng kết:
Phương Án 1: Chọn kế hoạch như hình. Khả năng vào lệnh 50%. Tỉ lệ dính cắt lỗ 50%.
Phương Án 2: Khả năng vào lệnh 25%. Tỉ lệ dính cắt lỗ 25%