mrhenry

MX/USDT Token của sàn MXC

Giá lên
HUOBI:MXUSDT   MX Token / Tether USD
- MX đã gần kết thúc quá trình điều chỉnh nó có thể tăng mạnh bất kỳ lúc nào anh em nhé. Nhẹ nhàng 40% là ít. Đây lại là coin sàn lên anh em không lo coin rác gì nhé.
- Cứ múc ít để đấy vứt vào chỗ farm hay lúc nào ra Token ico trên sàn thì đăng ký mua. toàn x 3-x20 thôi.
MX có thể mua cả trên Huabi nhưng khuyến cáo anh em mua trên MXC sẽ được lợi nhiều hơn
Ai chưa có link đăng ký thỳ đây nhé.
https://www.mxcio.co/auth/signup?inviteC...
Giao dịch đang hoạt động: Nhắc lại với anh em con này lần nữa nhé. Con giá đẹp ko vào cứ thích đi fomo rồi đu đỉnh cho khổ
Bình luận: có anh em nào theo con này không? Sắp X2 rồi nhé.