FXNHANQUA

Công ty CP Than Núi Béo - NBC

Giá lên
HNX:NBC   VINACOMIN - NUI BEO COAL JSC
- NBC sau khi tọa đỉnh tạm thời 16.6, hiện giá sẽ quay về retest những ngưỡng hỗ trợ 11.7 và 10.

- Kỳ vọng trong tháng 08 với những điểm sáng từ kết quả kinh doanh quý 2 và giá điều chỉnh sâu => NBC sẽ vượt đỉnh 16.6.

Goodluck!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.