HOSE:NCT   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
Vnindex đã vượt ngưỡng 1200. Ngưỡng tâm lý thị trường đã bị phá vỡ.
AE các nhà đầu tư vào mua hàng thôi chứ còn chần chờ gì nũa =))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.