mrhenry

NEAR/USDT anh em HOLD nó đi bằng giá DOT nhé

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
- Rất nhiều tin tức tốt tới với NEAR
- Góc độ kỹ thuật NEAR đã break cờ và có test lại rất đầy đủ. ANh em múc ở điểm mình báo thì nằm im hưởng thụ nhé
- CÓ thể đêm nay sẽ có cú back test xóa Funding RATE anh em cứ đặt lệnh ở entry múc được là ngon nhé
Good Luck
Đây là ý kiến cá nhân! À quên ĐM quên mẹ mấy cái MARGIN future đi nhé kẻi cháy hết đó
Bình luận:
canh bán theo đường đỏ nếu ko hold

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.