eaabram

Canh mua cổ phiếu Netflix

Giá lên
eaabram Cập nhật   
NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc
Cổ phiếu Netflix đã tăng 30% trong năm 2019 vượt xa các công ty khác trong nhóm FAANG . Doanh số trung bình lại được dự báo tăng lên 4,21 tỷ USD tương đương với mức tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái khi mà số lượng người theo dõi toàn cầu tăng đáng kể.
Khuyến nghị canh mua cổ phiếu netflix
Mua : 328
Tp: 350
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.