Netflix, Inc NFLX

NFLX NASDAQ
NFLX
Netflix, Inc NASDAQ
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

NFLX Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Dịch vụ Công nghệ
Công nghiệp: Phần mềm / Dịch vụ Internet
Netflix, Inc. là nhà cung cấp mạng truyền hình Internet. Công ty hoạt động thông qua ba phân đoạn: Truyền phát trong nước, Truyền phát trực tuyến quốc tế và DVD trong nước. Phân khúc truyền phát trực tuyến trong nước bao gồm các dịch vụ truyền phát nội dung tới các người dùng ở Hoa Kỳ. Phân khúc truyền phát trực tuyến quốc tế bao gồm các dịch vụ truyền phát trực tuyến nội dung đến người dùng ở ngoài Hoa Kỳ. Phân khúc DVD trong nước bao gồm các dịch vụ, chẳng hạn như đĩa quang kỹ thuật số (DVD) -by-mail. Người dùng của Công ty có thể xem các bộ phim gốc, phim tài liệu, phim truyện, cũng như các chương trình truyền hình và phim trực tiếp trên màn hình kết nối Internet, TV, máy tính và thiết bị di động của họ. Công ty cung cấp các dịch vụ trực tuyến cả trong nước và quốc tế. Tại Hoa Kỳ, các người dùng của công ty có thể nhận DVD được gửi đến nhà của họ. Công ty có các thành viên truyền phát trực tuyến tại hơn 190 quốc gia, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.