Netflix, Inc NFLX

NFLXNASDAQ
NFLX
Netflix, IncNASDAQ
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Technology Services
Công nghiệp: Internet Software/Services
Netflix, Inc hoạt động như một công ty cung cấp dịch vụ giải trí trực tuyến. Công ty cung cấp dịch vụ đăng ký phát trực tuyến phim và các tập phim truyền hình qua Internet và gửi DVD qua đường bưu điện. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc sau: Phát trực tuyến trong nước, Truyền phát quốc tế và DVD trong nước. Phân khúc Phát trực tuyến trong nước lấy doanh thu từ phí thành viên hàng tháng cho các dịch vụ bao gồm nội dung phát trực tuyến cho các thành viên của mình ở Hoa Kỳ. Phân khúc Phát trực tuyến quốc tế bao gồm phí từ các thành viên bên ngoài Hoa Kỳ. Phân khúc DVD trong nước bao gồm doanh thu từ các dịch vụ bao gồm DVD qua thư. Công ty được thành lập bởi Marc Randolph và Wilmot Reed Hastings Jr. vào ngày 29 tháng 8 năm 1997 và có trụ sở chính tại Los Gatos, CA.