phanvinhhai

Kịch bản cho NFLX

Giá lên
NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc.
#NFLX- NETFLIX- Update
Điều chỉnh kịch bản NFLX: Biểu đồ khung Month, NFLX giảm mạnh 3 tuần liên tục, phá vỡ mô hình tích lũy và kênh giá như các phân tích trước, và xuyên qua cả trading range vùng giá 470$-570$.
Nhận định: có thể thấy momentum nến giảm mạnh, nhưng khối lượng giao dịch giảm dần, có sự bất thường giữa giá và khối lượng. Lực giảm sẽ giảm dần dần và mục tiêu giá sẽ giảm tiếp về vùng giá 500$-526$. Nơi đây sẽ là vùng kháng cự mạnh khi hợp lưu các yếu tố: vùng demand zone khung month và khung week, kênh giá (màu xanh lá cây) và kênh giá mới hình thành (màu đen).
Kế hoạch giao dịch: canh bắt đáy tại vùng cầu khi giá rớt về kháng cự trên, chờ tín hiệu để xác nhận sẽ tốt hơn. Và kịch bản giá đi theo xu hướng mũi tên như hình vẽ.
Tiếp tục cập nhật và điều chỉnh kịch bản theo diễn biến giá của thị trường.
Wait n see!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.