NYMEX:NGF2022   HENRY HUB NATURAL GAS FUTURES (JAN 2022)
1 lượt xem
0
khung 4h, xu hướng chính đang tăng, xác định điểm mua bán ở khung 1h