XTBVietnam

Phân tích kỹ thuật - JAP225 (07.06.2021)

TVC:NI225   Chỉ số NIKKEI 225
Chứng khoán Nhật Bản giao dịch trái chiều và không có hướng đi chung nào có thể nhìn thấy trên chỉ số của quốc gia này. Nikkei (JAP225) đã kết thúc phiên tiền mặt cao hơn, dù giao dịch dưới mức cao hàng ngày.

Nhìn vào chỉ số ở góc độ kỹ thuật trên khung D1, có thể thấy giá đang rất gần giới hạn dưới của cấu trúc Overbalance tại 29.135 điểm, trùng với đường xu hướng đi xuống. Bên mua đã không thể đưa chỉ số vươn lên và Nikkei đã quay đầu hướng xuống khu vực 29.000 điểm. Nếu đà giảm đi sâu hơn, mức hỗ trợ ngắn hạn cần theo dõi cho JAP255 sẽ nằm ở khu vực 28.500 điểm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.