GKFXPrimeVN

NIKE - Phá cản mạnh 6 tháng với 3 lần test? Liệu NIKE làm được!!

NYSE:NKE   Nike, Inc
Đang trong kênh xu hướng tăng rõ rệt từ cuối 2017, NIKE 2.65% đang dần phục hồi từ sau sự kiên năm 2015 ( TQ phá giá đồng NDT ), tuy nhiên mức cản ở giá $70 là rất mạnh và NIKE 2.65% đã test cản này 3 lần tính từ đầu năm 2018 đến nay. Giá đỉnh của NIKE 2.65% là $135 (2015), mọi thứ như đang trở lại, giá cổ phiếu của NIKE 2.65% đã hồi phục được $20 sau gần 1 năm rưỡi cố gắng.

Sắp tới đây, ngày 1-6-2018. Cổ phiếu NIKE 2.65% sẽ chia cổ tức với mức chia: $0.2/cp, dự kiến giá sẽ tăng đến cuối tháng này và giảm sau đợt chia cổ tức, để rồi qua tháng mới nhận báo cáo tài chính tốt mà phá cạn ở mức giá $70. NIKE 2.65% sẽ trở lại mạnh mẽ.

Mã CP: NKEUS
Giá CP hiện tại: $71
Ngày chốt danh sách: 01 /06/2018
Mức chia: $0.2/cp
Mức sinh lời: 390% (khi giá tăng $5)