JackieHup

PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU NKG THEO SÓNG VS CUP HANDLE

HOSE:NKG   CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM
Dự đoán NKG sẽ bật tăng từ 41 đạt target 45-49 và sau đó lùi về lại quanh mức giá 37