hungkhanh0709

NLG và mô hình chiếc cốc

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Chờ xem chiếc tay cầm có được hình thành trong thời gian sắp tới hay không nhé mọi người.