FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Giá đang hồi lên vùng supply zone khung D cũng là vùng giao nhau của khung W
Sell limit hoặc chờ tín hiệu xác nhận nhé anh,em..!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.