duongminhf1

Ý TƯỞNG DÀI HẠN

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Hợp lưu cản ngang và trend line , ý tưởng sideway tiếp tục . Nzd và cad đều là 2 đồng hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại, sell NZD lựa chọn tối ưu là NZDCAD

Bình luận