chuphuc129

Price action: Bán dài hạn NZDCAD - Biểu đồ tuần W.

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Hiện tại giá đang ở mức kháng cự mạnh ở khung tuần và đang nằm trên đường cản trenline. vị trí này cho chúng ta ý tưởng bán dài hạn rất tốt.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu