chuphuc129

Price action: Bán dài hạn NZDCAD - Biểu đồ tuần W.

Giá xuống
chuphuc129 Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Hiện tại giá đang ở mức kháng cự mạnh ở khung tuần và đang nằm trên đường cản trenline. vị trí này cho chúng ta ý tưởng bán dài hạn rất tốt.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.