SharkFollow

NU - Mò Cua nào - Crab

Giá lên
SharkFollow Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Vùng vào lệnh: 0.842 --> 0.852
Vùng cắt lỗ: Nến đóng cửa dưới 0.840
Vùng chốt lời: 0.876 --> 0.890
------
Chúc cả nhà 1 tuần lợi nhuận
Bình luận:
Đây là cặp NzdCad, tiêu đề mình viết sai. Sorry

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.