SharkFollow

NC vẫn tiếp tục điều chỉnh - kế hoạch giao dịch UC

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
NC không như kỳ vọng, mô hình mò cua đã thất bại khi giá mạnh mẽ break down xuống vùng cắt lỗ. Giờ cùng nhau bắt cá.
Tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục hình thành mô hình sóng ABC.
Kỳ vọng chốt lời tại mức 1.618 sóng BC.
Chúc cả nhà may mắn.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.