dinhchien

NZDCAD - gom hàng đi bà con

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Đã hoàn thành target 3 tại sóng 5 Elliot .
2 phân kỳ.
3 lần từ chối giá tại kháng cự Tuần.
Chúc may mắn.