dinhchien

NZDCAD - giảm tiếp từ sóng 4 đến 5 Elliot

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Nhìn sang trái khi chỉ số Force cao hơn NZDCAD sẽ đi cùng xu hướng.
Hiện tại, Force Index thấp hơn và đưới đường 0, do đó tôi dự đoán anh ta sẽ tiếp tục giảm.
Hai điểm vào lệnh:
1. Sóng Elliot 4 fibo 50%.
2. Sóng đối xứng IV (Fibo: 80-100%)
Dừng lỗ là tại khu vực màu đỏ