minhtan149

cập NZDCAN chờ seel

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
xem h1 ta thấy giá lên hồi về đỉnh của h4. và giảm ,
đã tạo thành xu hướng giảm củ h1. có đỉnh và đái đái sau thấp hơn đái trước . ở h4, D1 vẫn là xu hướng giảm.
nên ta có hộp lưu 3 khu giờ ( H1,H4,D1) điều giảm .
nên kì vọng tỉ lệ win 1/6

Bình luận