MrMin-Trading

NZD/CHF: Tiềm năng tăng giá!

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
NZDCHF sôi sục quanh mức cao nhất trong ngày gần 0,6210, tăng 0,40% trong một ngày, khi những người đầu cơ giá lên cổ vũ cho việc ngày hôm trước không thể chinh phục mức hỗ trợ 200-DMA vào đầu ngày thứ Ba. Khi làm như vậy, cặp kiwi người mua cũng được hưởng lợi từ các bộ dao động lạc quan trong khi hướng tới mức kháng cự quan trọng trong ngắn hạn.

Canh BUY NZDCHF ở vùng giá 0.57686 - 0.57700

Stoploss : 0.5740
TP 1 0.5795
TP 2 0.5820
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.