Sanforex-com

NZDCHF trong dài hạn

Giá xuống
FX:NZDCHF   New Zealand Dollar/Swiss Franc
Trên biểu đồ W
NZDCHF thể hiện là những cây nến có bóng trên dài, không có bóng dưới. điều này cho thấy áp lực bán lớn mà ko có nhiều lực mua lên. Nến vẫn nằm dưới mây Kumo
Trên biểu đồ D1
Giá bắt đầu giảm điểm, và nằm phía trong mây kumo. Giá cũng đang nằm phía dưới đường kháng cự trước đó 0.60766
MACD bắt đầu đi vào vùng âm. Histogram cũng đang nằm phần âm
RSI đi vào vùng quá bán
=> điều này cho thấy về dài hạn, NZDCHF đang có xu hướng giảm . Hãy canh bán ở cặp NZDCHF . mục tiêu dài hạn là 0.58190 -0.57578

Bình luận