haivinhbuh

NZDGBP giảm nhẹ điều chỉnh

Giá lên
SAXO:NZDGBP   New Zealand Dollar/British Pound
Xu hướng tăng đã hình thành ở khung D nhưng khung 4h có dấu hiệu sắp giảm. Khả năng giá sẽ giảm về 0.502xx trước khi tăng tiếp, nên đợi dấu hiệu nến đảo chiều tại vùng này, cũng như sự tăng trở lại của khung 4h.
Các bạn đừng nên vào lệnh trước khi có được tín hiệu rõ ràng.
TP nên đặt ở 0.524xx vì đây là trendline giảm tạo nên kháng cự rất mạnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.