BlackJack83

cặp ngoại hối NZD/JPY trong tuần tới

Giá lên
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
cặp ngoại hối NZD/JPY trong tuần tới