Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY FXCM

NZDJPY
Đô la New Zealand/Yên Nhật FXCM
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

NZDJPY Biểu đồ Ngoại hối