MCHTRADING

Xu hướng NZDJPY sắp tới

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Nhìn trên khung h4 có thể thấy giá đang side way tích lũy chờ phá .h4 tạo các đỉnh thấp hơn đang thể hiện cho xu hướng giảm tiếp theo NZDJPY sắp tới .Chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự điều chỉnh tăng nhẹ đây cũng là cơ hội chúng ta canh sell lại.
Điểm bán là hợp lưu supply zone h4 trend line .h4 inside bar do vậy đây là điểm bán khá lý tưởng.
Sell nzdjpy 69.450-69.550 SL 69.900 TP 68.800 TP2 67.999 ( Giá cần break out 68.800)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.