OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
8 lượt xem
0
Giá đang tạo L-H-HL,giá trên dải trên ema high-->Buystop tại mức giá 78.258

Bình luận