OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Gía đã phá qua vùng kháng cự và đóng cửa trên mức giá của đỉnh cũ, điều này cho thấy xu hướng tăng đã được xác nhận. Vì vậy canh mua tại cây pin bar nhưng trong hình.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.