traydepro88

nzdjpy - lực đẩy H4- 9-3-2023

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
vào lệnh mua hoặc bán tp và sl như hình
đây là kinh nghiệm cá nhân không phải ptkt hoặc cơ bản nên có thể đúng hoặc sai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.