anhnd1

NZDJPY - Bán trên H4

anhnd1 Cập nhật   
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Bán trên H4 với mục tiêu 74.911
Stoploss: 75.973
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
NZ chạm TP quá ngọt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.