ThieuTrader

Căp NZDJPY giá xuống theo phân kỳ

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá xuống cham Ma200 thì chốt nhé