OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Buy NZDJPY
sau khi phá vỡ trend giảm, quay lại kiểm tra vùng 83.72xx chúng ta có thể vào lệnh Buy tại đây. mục tiêu lợi nhuận tại đỉnh cũ 87.619
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.