FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Giá tạo cấu trúc giảm, chờ giá phản ứng ở khung nhỏ hơn để vào lệnh, hoặc đặt lệnh chờ ở 2 khung vực này, SL là 1 phần của cuộc chơi. Goodluck.