AZINVEX

Phân tích NZDJPY, D1, 11:40, 25-6-2018

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
1068 lượt xem
1
Chúng ta có 3 lựa chọn:
  • Thứ 1: Buy ngắn hạn (1 - 2 ngày) → Nguy hiểm
    Thứ 2: Chờ đợi Breakout đường màu xanh rồi vào Sell → An toàn hơn
    Thứ 3: Chờ đợi Breakout + tín hiệu từ chối Pullback tại khoảng giá màu xanh rồi vào Sell → An toàn nhất
    Take Profit và Stop Loss dựa theo các cản của Fibonacci và các cản do nến hình thành.