iC3tea

NJ tiếp tục xu hướng giảm

Giá xuống
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NJ tiếp tục xu hướng giảm
giá hồi về 61.8% và chạm cản trendline trên
thời điểm tốt để SHORT
SL @ 73.19
TP1 @ 72.39
TP2 @ 71.95
Đóng lệnh: dừng lỗ