Cowboyyy

NZDJPY - SELL

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Tiếp kèo
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ: cắt lỗ trong đau khổ
Bình luận: -1R