DuyCandle

NZDJPY với thiết lập RB quen thuộc

Giá lên
DuyCandle Cập nhật   
OANDA:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
Anh chị quản lý vốn và quản trị rủi ro hết nhé. Rất biết ơn Anh Chị theo dõi kênh TRADOM
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Vượt ngưỡng mục tiêu. Chúc mừng Anh Chị.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.