VnRebates

NZDJPY - Giá đã phá khỏi range với volume lớn

Giá xuống
FX:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
NZDJPY đã phá ra khỏi range với volume lớn, nhưng sau đó các cụm volume sóng giảm cho thấy sự suy yếu khi có volume giảm dần. Kết hợp giá đang về vùng đáy cũ ở TF lớn hơn và tiếp cận vùng đáy cũ này với volume thấp.

Kì vọng một nhịp hồi về vùng POC của sóng giảm ra khỏi range trước khi giá giảm trở lại theo xu hướng chính

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.