truongdaiduy

NZD mạnh trong ngắn hạn, JPY yếu dài hạn -> mua NZD-JPY

FOREXCOM:NZDJPY   Đô la New Zealand/Yên Nhật
56 lượt xem
3
Chờ pull back & theo dõi price action trong vùng buy.

Tỉ lệ lời lỗ khoảng: 5/1. Tuyệt vời!